top of page

Polityka bezpieczeństwa

W związku z wejściem w życie, w dniu 25 maja 2018 roku, nowego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które ma na celu lepszą ochronę Państwa danych, pragniemy przedstawić informację, o tym na jakich zasadach przetwarzamy dane osobowe, oraz jakie z tego tytułu przysługują Państwu prawa.

Informacje o przetwarzanych danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych jest Aleksandra Hajdecka Antonio;s Barber Shop z siedzibą w Bochni, ul. Trudna 70a, kod pocztowy 32-700, NIP: 868-184-00-75 REGON:122860685
2. Przetwarzanie danych osobowych jest realizowanie przez Antonio's  Barber Shop, a wynika z prowadzonej przez nas rejestracji online.

W tym celu bądą przez nas zbierane następujące dane:
- dane personalne klienta - imię i nazwisko/dane firmy
- numer telefonu
- adres mailowy
 

3. Dane przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających ze świadczonych usług.

4. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, mogą Państwo się kontaktować w następujący sposób: 
- za pośrednictwem poczty e-mail na adres antoniosbochnia@gmail.com
- za pośrednictwem poczty tradycyjnej na następujący adres korespondencyjny: Antonio's Barber Shop Aleksandra Hajdecka, ul Trudna 70a, 32-700 Bochnia

5. Przetwarzamy dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/We (dalej "RODO") - tj. przetwarzanie danych osobowych Klienta jest niezbędne do rezerwacji terminu online

6. Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem dokonania rezerwacji.

7. Dane osobowe będą przechowywane do momentu realizacji usługi w naszym salonie.

8. Klientowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 
a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych lub prawo do przetworzenia ograniczenia przetwarzania 
b. prawo dostępu do danych osobowych Klienta, 
c. prawo żądania sprostowania danych osobowych Klienta, 
d. prawo żądania usunięcia danych osobowych Klienta - "do bycia zapomnianym" 
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Klienta, 
f. prawo do przenoszenia danych osobowych Klienta 
g. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, Klient może kontaktować się z nami zgodnie z punktem 4 niniejszej informacji.

bottom of page